ในน้ำพิธีบรมราชาภิเษกไหลสวรรค์

น้ำศักดิ์สิทธิ์จากทั่วประเทศจะถูกนำมาใช้ในการชำระเจิมพระมหากษัตริย์ การกระทำกลางในพิธีราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์ในประเทศส่วนใหญ่ที่มีการเก็บรักษาค่าลิขสิทธิ์คือการวางมงกุฎบนหัว อย่างไรก็ตามในประเทศไทยหัวใจของพิธีกรรมคือฐานน้ำและสองเท่า อาบน้ำบริสุทธิ์ที่รู้จักกันในชื่อ Song Phra Muratha Bhisek และเจิมด้วยน้ำศักดิ์สิทธิ์ Abhisek

เมื่อพระมหาวชิราลงกรณ์ขึ้นสู่บัลลังก์อย่างเป็นทางการในรัชกาลที่ X ในพิธีต่างๆตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคมถึง 6 พฤษภาคมวันแรกจะเป็นพิธีกรรมที่สำคัญที่สุด
ในวันเดียวกันนั้นเขาจะเข้าร่วมการอาบน้ำให้บริสุทธิ์และได้รับการเจิมรวมถึงการถวายมงกุฎและเครื่องราชกกุธภัณฑ์รวมถึงร่มสีขาวเก้าชั้นซึ่งเป็นสัญลักษณ์สูงสุดของกษัตริย์ น้ำที่จะใช้ในอ่างชำระกำลังเริ่มตั้งแต่สุดสัปดาห์นี้จากแม่น้ำสายสำคัญ 5 สายทั่วประเทศและจากบ่อโบราณสี่แห่งในจังหวัดสุพรรณบุรี