เครื่องมือประวัติศาสตร์เครื่องปั้นดินเผาที่พบในไร่นครราชสีมา

เครื่องมือหินขัดและชิ้นงานเครื่องปั้นดินเผาบางชิ้นมีอายุมากกว่า 2,500 ปีถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้จากการปลูกมันสำปะหลังในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดนครราชสีมา เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรเดินทางไปที่อำเภอครบุรีเพื่อตรวจสอบชิ้นงานและนำพวกเขาไปที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายเพื่อแสดงต่อสาธารณชนในภายหลัง เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ไปตรวจสอบชิ้นโบราณคดี

ทั้งเก้าซึ่งรวมถึงสองชิ้นเครื่องปั้นดินเผาและเจ็ดแกนหินขัด สมพงษ์สาละวันผู้อยู่อาศัยในเขตตลิ่งชันในกรุงเทพฯได้ค้นพบชิ้นส่วนในสวนหลังจากที่ดินถูกน้ำท่วมอย่างรุนแรงทำให้เกิดการกัดเซาะอย่างรุนแรงทำให้เกิดหลุมลึกหนึ่งฟุต เจ้าหน้าที่คาดการณ์ว่าสิ่งของทั้งเก้าชิ้นนั้นมาจากยุคก่อนประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปถึง 2,500-3,000 ปีก่อนในขณะที่ระยะเวลาของเครื่องปั้นดินเผาชิ้นอื่น ๆ อีกหลายชิ้นนั้นยังไม่ได้ถูกกำหนด