สำรวจการเปลี่ยนแปลงระยะยาวของค่าสายตา

ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ได้ลดการไหลเวียนของเลือดในจอประสาทตาและความหนาแน่นของหลอดเลือด แต่ก็ไม่ทราบว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีอยู่ในคนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ในระยะเริ่มต้น ความสำคัญในการตรวจสอบเครื่องหมายรวมถึงหาวิธีที่ดีที่สุดและการรวมกันของการทดสอบที่จะตรวจสอบวิชาที่มีความเสี่ยงสูง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประสาทวิทยาและโรคอัลไซเมอร์

ได้คัดเลือกผู้เข้าร่วม 32 คนที่มีการทดสอบทางความคิดสอดคล้องกับการเสื่อมสภาพทางปัญญาแบบลืม ๆ อายุของพวกเขา บุคคลทุกคนได้รับการถ่ายภาพดวงตาด้วย OCT angiography ข้อมูลถูกวิเคราะห์เพื่อระบุว่าเส้นเลือดฝอยที่ด้านหลังตานั้นแตกต่างกันระหว่างคนสองกลุ่มหรือไม่ ตอนนี้ทีมหวังที่จะสัมพันธ์กับสิ่งที่ค้นพบเหล่านี้กับชนิดอื่น ๆ ของ biomarkers อัลไซเมอร์มาตรฐาน (แต่ยังรุกรานมากขึ้น) รวมทั้งสำรวจการเปลี่ยนแปลงระยะยาวของค่าสายตาในวิชาเหล่านี้ การค้นพบที่จอตาจะเป็นการดีที่สัมพันธ์กับไบโอมาร์คเกอร์อื่น ๆ ในสมอง การศึกษาระยะยาวก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันที่จะเห็นว่าเส้นเลือดฝอยในจอประสาทตาจะเปลี่ยนไปอย่างมากในผู้ที่เสื่อมถอยลงและพัฒนาสมองเสื่อมของอัลไซเมอร์หรือไม่