ภาวะฉุกเฉินทางความดันโลหิตสูง

กรณีศึกษาการควบคุมที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันสำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงนักวิจัยมองย้อนกลับไปที่แผนกเวชระเบียนของแผนกฉุกเฉินในผู้ป่วยมากกว่า 15,000 รายในช่วงปี 2013-2016 พวกเขากำหนดความดันโลหิตสูงวิกฤตเป็นความดันโลหิตหรือสูงกว่า 200/120 mmHg และพบว่า เกือบ 1,800 หรือ 11.4 เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 15,631 คน

ที่เข้ามาในแผนกฉุกเฉินในการศึกษาสามปีนี้อยู่ในภาวะความดันโลหิตสูง เกือบ 90 เปอร์เซ็นต์ของผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงมีอาการดำ หนึ่งในสี่หรือร้อยละ 25 ของผู้ป่วยที่มีภาวะความดันโลหิตสูงมีความคืบหน้าในการพัฒนาความหายนะความล้มเหลวของอวัยวะเช่นโรคหลอดเลือดสมองภาวะหัวใจล้มเหลวไตวายหรือหัวใจวาย อายุมากกว่า 65 ปีหรือเป็นชายตลอดจนมีโรคโลหิตจางโรคไตเรื้อรังหรือประวัติโรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงคอเลสเตอรอลสูงคาดการณ์ว่าจะมีความเสี่ยงสูงขึ้นในภาวะฉุกเฉินทางความดันโลหิตสูง ตามที่ Waldron ไม่ได้ระบุถึงภาวะโลหิตจางก่อนเป็นปัจจัยความเสี่ยงในภาวะความดันโลหิตสูง สถานะการประกันและการเข้าถึงบริการปฐมภูมิไม่มีผลต่ออัตราการเกิดภาวะความดันโลหิตสูงของผู้ป่วย