ประโยชน์ทางคลินิกสำหรับผู้ป่วยเหล่านี้

นอกเหนือจากประโยชน์ทางคลินิกสำหรับผู้ป่วยเหล่านี้ Baguley และ Horner ทั้งสองเห็นพ้องกันว่าการจัดตารางเวลาปกติของเวลาที่เหลือโดยไม่มีสิ่งที่ทำให้ไขว้เขวสามารถช่วยให้เราทุกคนยึดติดกับวัสดุใหม่ ๆ ได้ง่ายขึ้น หลังจากที่ทุกคนสำหรับนักเรียนจำนวนมากการปรับปรุง 10-30% ที่บันทึกไว้ในการศึกษาเหล่านี้อาจทำเครื่องหมายความแตกต่างระหว่างเกรดหรือสอง

“ฉันนึกได้ว่าคุณสามารถฝังช่วงเวลา 10-15 นาทีภายในระยะเวลาที่แก้ไขได้” ฮอร์เนอร์กล่าว “และนั่นอาจเป็นวิธีที่มีประโยชน์ในการปรับปรุงความสามารถในการจดจำในภายหลังได้เล็กน้อย” ในยุคของข้อมูลที่มากเกินไปควรจดจำว่าสมาร์ทโฟนของเราไม่ใช่สิ่งเดียวที่ต้องมีการเติมเงินเป็นประจำ จิตใจของเราทำอย่างชัดเจนเช่นกัน