ความเชื่อมั่นในการเลือกตั้งทั่วไป

สำนักงานสถิติอุตสาหกรรม (OIE) เปิดเผยว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือน ต.ค. เพิ่มขึ้น 4.08% เมื่อเทียบเป็นรายปี ตัวเลขด้านอุตสาหกรรมการผลิตรวมทั้งการผลิตผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2.5% ในปีนี้ กำลังการผลิตในเดือนตุลาคมอยู่ที่ร้อยละ 67.75 โดยมีการผลิตรถยนต์และเครื่องยนต์บุหรี่, น้ำตาล, ปิโตรเลียมและเครื่องปรับอากาศและชิ้นส่วน

ทำให้ผลงานในเชิงบวก Aditad Vasinonta รองผู้อำนวยการทั่วไปของสศอกล่าวว่า ในช่วง 10 เดือนแรกดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 3.04% คาดว่าปีหน้าจะมีดัชนี MPI เพิ่มขึ้น 2-3% จากความเชื่อมั่นในการเลือกตั้งทั่วไปการลงทุนของรัฐในโครงการสำคัญ ๆ และ Eastern Economic Corridor (EEC)