ความสำคัญของแต่ละรูปแบบ

ความแตกต่างของความสำคัญที่ไม่แน่นอนเป็น “ใจดี” อาจมีความสำคัญต่อผู้ป่วยโดยให้ความอุ่นใจ ยีนทั่วไปมีประมาณ 27,000 คู่เบส แม้ว่ายีนบางตัวจะมีจำนวนถึง 2 ล้านชุด “ฐานเป็นตัวอักษรที่ใช้ในการสะกดดีเอ็นเอของเรารวมถึงลำดับที่ควบคุมยีนของเรา” ดร. รอสซึ่งเป็นสมาชิกของศูนย์มะเร็งครบวงจรของแฮโรลด์ซีซิมมอนที่รัฐยูทาห์ทางตะวันตกเฉียงใต้

จำนวนมากของคู่เบสในแต่ละยีนหมายความว่ามีรูปแบบที่อาจเป็นไปได้มากมายและมีช่องว่างมากมายในความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของแต่ละรูปแบบ แต่ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ยีนมีการเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เรากำลังได้รับข้อมูลใหม่อยู่ตลอดเวลาเราอาจระบุครอบครัวใหม่ที่มีความอ่อนแอต่อโรคมะเร็งและได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากดีเอ็นเอของพวกเขา Labs อาจพิจารณาโครงสร้างอะตอมของผลิตภัณฑ์โปรตีนของยีนด้วยรูปแบบและดูรูปร่างที่ผิดปกติ