ความท้าทายในการรักษานิ่วในไต

ค้นพบว่าชนิดของคลื่นเป็นสาเหตุหลักของความเครียดและความเสียหายที่รั่วไหลแพร่กระจายได้เร็วกว่าคลื่นประเภทที่สองที่เรียกว่าคลื่นที่หายไป ในขณะที่พวกเขากำลังสร้างขึ้นในเวลาเดียวกันบนขอบเขตของแก้วน้ำคลื่นที่รั่วไหลในที่สุดก็ดึงออกจากคลื่นหายไปซึ่งเป็นช่วงเวลาและตำแหน่งของความเครียดแรงดึงสูงสุดที่เกิดจากปรากฏการณ์รอยแตกแบบวงกลมที่สังเกตเห็น

จากกระจกหน้ารถเจ็ทเหนือเสียงนั้นไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้น ณ จุดนี้ พวกเขาต้องการความไม่สมบูรณ์ที่มีอยู่ในกระจกเพื่อเริ่มต้น แต่เมื่อเริ่มต้นแล้วรอยร้าวจะแพร่กระจายไปตามวิถีวงกลมเป็นวงกลมหลังจากที่เกิดความเครียดครั้งแรกในชุดของแข็งโดยคลื่น Rayleigh ที่กำลังจะรั่วความท้าทายในการรักษานิ่วในไตคือการลดก้อนหินให้เป็นเศษเล็กเศษน้อยมากดังนั้นแพทย์ไม่จำเป็นต้องติดตามขั้นตอนการเสริมใด ๆ จากข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับจากรุ่นนี้เราอาจสามารถปรับรูปร่างของคลื่นกระแทกและการออกแบบ lithotripter ให้เหมาะสมเพื่อสร้างความตึงเครียดบนพื้นผิวของนิ่วในไตเพื่อให้ข้อบกพร่องมีประสิทธิภาพมากขึ้น