การแพร่กระจายของโรค

มนุษย์ที่มักจะหิวอีกครั้งหลังจากกินเพียงไม่กี่ชั่วโมงยุงตัวเมียที่กินเลือดมนุษย์จะสูญเสียความอยากอาหารไปหลายวัน เนื่องจากการเคลื่อนไหวของยุงตัวเมียจากคนสู่คนยุงตัวผู้ไม่กินเลือดเป็นวิธีการที่ยุงติดเชื้อผ่านไปแล้วนักวิจัยได้ตั้งทฤษฎีว่าการลดความถี่ที่ยุงตัวเมียกินจะเป็นวิธีหนึ่งในการลด การแพร่กระจายของโรคระบุยาที่สามารถลดความหิวยุงในเลือด

สารประกอบเหล่านี้ทำหน้าที่ในเส้นทางของฮอร์โมนที่ส่งสัญญาณไปยังยุงตัวเมียที่เต็ม เราเริ่มหมดความคิดเพื่อหาวิธีจัดการกับแมลงที่แพร่กระจายโรคและนี่เป็นวิธีใหม่ในการคิดเรื่องการควบคุมแมลงยาฆ่าแมลงล้มเหลวเนื่องจากการดื้อยาเราไม่ได้หาวิธีที่จะขับไล่ได้ดีขึ้นและเรายังไม่มีวัคซีนที่ทำงานได้ดีพอกับโรคที่มียุงเป็นพาหะส่วนใหญ่