การส่งสัญญาณเฉพาะคลื่นความถี่วิทยุ

ดาวเทียมโทรคมนาคมใหม่เป็นแนวคิดใหม่ล่าสุดที่แอร์บัส สิ่งนี้รวมเอานวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอวกาศของยุโรปสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศส ดาวเทียมได้รับการอธิบายว่าเป็นแบบแยกส่วนในการออกแบบและถูกกล่าวว่าเร็วกว่าการประกอบมากกว่าแพลตฟอร์มก่อนหน้า พวกเขายังเป็นไฟฟ้าทั้งหมด ซึ่งหมายถึงทุกสิ่งที่อยู่บนเรือเป็นพลังงานแสงอาทิตย์

รวมถึงระบบขับเคลื่อน สิ่งเหล่านี้ใช้เครื่องยนต์ไอออนที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ของยานอวกาศ แต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือความสามารถในการปรับตัวของการออกแบบ ดาวเทียมขนาดใหญ่แบบดั้งเดิมมีการกำหนดค่าบนพื้นดินสำหรับงานเฉพาะ ตัวอย่างเช่นนี่อาจหมายถึงการส่งสัญญาณเฉพาะคลื่นความถี่วิทยุที่มีเสาอากาศรูปทรงเท่านั้นที่จะทำการแกะรอยพื้นรอยเท้าที่จำเป็น ในทางกลับกันสามารถครอบคลุมความจุและความถี่ทั้งหมดที่เปลี่ยนแปลงผ่านการแก้ไขซอฟต์แวร์