การทดสอบระดับน้ำตาลในเลือด

ผู้มีถิ่นที่อยู่ด้านอายุรศาสตร์ที่นำการวิเคราะห์ข้อมูลการประกันจากผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภทที่ 370,740 คนเตือนว่าผู้ป่วยทุกคนมีความแตกต่างกันและไม่มีใครควรหยุดการทดสอบระดับน้ำตาลในเลือดโดยไม่ได้พูดคุยกับแพทย์ เริ่มการศึกษาหลังจากสังเกตว่าผู้ป่วยของเขาบางคนจะมาที่คลินิกพร้อมสมุดบันทึกที่เต็มไปด้วยระดับน้ำตาลในเลือดหลายวัน

ที่พวกเขาเก็บไว้อย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายปี บันทึกดังกล่าวอาจช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกควบคุมสถานการณ์ของพวกเขาเขาตั้งข้อสังเกต แต่พวกเขาไม่มีคุณค่าทางคลินิกสำหรับแพทย์หากผู้ป่วยมีความเสถียรในการใช้ยาหรือการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของพวกเขาและไม่ได้อยู่ในอินซูลินหรือยารักษาโรคเบาหวานชนิดหนึ่งที่มีความเสี่ยงของภาวะน้ำตาลในเลือด