การติดเชื้อไวรัสของเซลล์

การปลดปล่อยเชื้อ HIV-1 จากเซลล์เหล่านี้ซึ่งพบได้จากการติดเชื้อไวรัสของเซลล์ตัวบ่งชี้ที่เพิ่มขึ้นเมื่อมีการติดเชื้อ กลไกที่อยู่เบื้องหลังผลกระทบของ SPSB1 นี้ ผลการวิจัยของพวกเขาแสดงให้เห็นว่ามันกระตุ้นโปรโมเตอร์ในจีโนม HIV-1 เพื่อกระตุ้นการถอดความองค์ประกอบโครงสร้างที่ไวรัสตัวนี้ใช้ในการทำซ้ำ ซึ่งเป็นโปรตีนชนิดอื่น

ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไวรัสเนื่องจากเปิดใช้งานปัจจัยการถอดรหัสที่ส่งเสริมโดย SPSB1 เมื่อภาษีได้ร่วมแสดงการผลิตไวรัสได้เพิ่มขึ้นถึง 12 ครั้งมันมักจะเป็นเรื่องยากที่จะผลิตไวรัสได้มากพอที่จะทำให้เกิดการถ่ายทอดยีนได้ในอัตราที่สูงพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการถ่ายโอนในร่างกายหรือในเซลล์ที่ไม่แบ่ง วิธีการใหม่ในการเปิดใช้ promoter โดยใช้ควรขยายช่วงของแอพพลิเคชั่นที่สามารถใช้เวกเตอร์ไวรัสได้